Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước

02:04:00 21/04/2015

Phòng thí nghiệm môi trường của Công ty Môi trường Khải Thịnh có khả năng phân tích hầu hết các thông số trong nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước sinh hoạt và nước ăn uống theo các quy chuẩn quy định hiện hành

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Khải Thịnh có khả năng đo đạc, phân tích mẫu nước các loại, bao gồm:

    Đo đạc, phân tích mẫu nước thải
    Đo đạc, phân tích mẫu nước mặt
    Đo đạc, phân tích mẫu nước ngầm
    Đo đạc, phân tích mẫu nước biển ven bờ
    Đo đạc, phân tích mẫu nước sinh hoạt (nước cấp)
    Đo đạc, phân tích mẫu nước ăn uống

1. Các quy chuẩn quy định

Các thông số phân tích để kiểm tra chất lượng nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước sinh hoạt và nước ăn uống được xác định cụ thể trong các Quy chuẩn sau:

Đối với nước thải

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế cao su thiên nhiên.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Đối với nước mặt, nước ngầm và nước biển ven bờ:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ.

Đối với nước sinh hoạt và nước ăn uống:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

 2. Các thông số phân tích:

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Khải Thịnh có khả năng đo đạc, phân tích hầu hết thông số trong mẫu nước được quy định trong các Quy chuẩn hiện hành, bao gồm:

Nhóm thông số vật lý:

Bao gồm: Nhiệt độ, pH, độ màu, mùi, độ đục, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng chất rắn hòa tan (TDS),…

Nhóm thông số hữu cơ và dinh dưỡng:

Bao gồm: BOD5, COD, Amoni, Nitrat, Nitrit, TKN, Nitơ hữu cơ, Tổng Nitơ, Photphat, Phophot hữu cơ, Tổng Photpho,….

Nhóm thông số kim loại:

Bao gồm: Fe, Cu, Mn, Zn, Ni, Cr(III), Cr(VI), tổng Cr, Hg, Cd, As, Pb,…

Nhóm thông số hữu cơ gây độc hàm lượng vết:

Bao gồm: Tổng dư lượng thuốc BVTV gốc Clo, Tổng dư lượng thuốc BVTV gốc lân, Phenol, Aldrin+Dieldrin, Endrin, BHC, DDT, Endosunfan (Thiodan), Lindan, Chlordan, Heptachlor, Paration, Malation; 2,4D; 2,4,5T; Paraquat, Alachlor; Aldicarb, , Atrazine, Bentazone, …

Nhóm thông số hóa học khác:

Bao gồm: Độ cứng, độ kiềm, Xyanua (CN-), H2S, Sunfua (S2-), Clorua (Cl-), Florua (F-), Sunfat (SO42-), Chất hoạt động bề mặt, Dầu mỡ khoáng, Dầu mỡ động thực vật, Tổng dầu mỡ,

Nhóm vi sinh:

Bao gồm: E Coli, Coliform,…

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về vấn đề quan trắc môi trường hãy liên hệ ngay với Khải Thịnh để được tư vấn miễn phí.

CÔNG TY TNHH TM-DV Công Nghệ Môi trường Khải Thịnh

⇒ Chuyên Quan trắc môi trường

⇒ Quan trắc môi trường lao động, Phân loại lao động;

⇒ Giấy phép môi trường, Vận hành thử nghiệm,..

⇒ Thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống xử lý nước thải, Khí thải…

Đ/C: 75 Tân Thới Hiệp 15, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM

ĐT: 028.37266960

Hotline: 0962 740 584

Email: moitruongkhaithinh@gmail.com

Chi tiết xem tại:   

Facebook: http://https://www.facebook.com/moitruongkhaithinh/

Youtube: https://www.youtube.com/@MoiTruongKhaiThinh2017

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Hỗ trợ trực tuyến
  • LiveChat
  • Mr. Qúi (0962740584)

  • Mss Trà (0398 130 066)

 

Đang xử lý...