Dịch vụ và Tư vấn pháp lý môi trường

 • Báo cáo quan trắc môi trường định kì (mới)
  Báo cáo quan trắc môi trường định kì (mới)

  12/09/2020 16:53:00

  Quan trắc môi trường là một quá trình kiểm tra đo đạc và theo dõi thường xuyên mang tính định kì thông qua các chỉ tiêu về tính chất vật lý và hóa học của thành phần môi trường  

 • Báo cáo giám sát môi trường
  Báo cáo giám sát môi trường

  21/04/2015 13:51:00

  Báo cáo giám sát môi trường là báo cáo kết quả quan trắc số liệu của mỗi công ty giúp cho mỗi công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm và đưa ra giải pháp xử lý môi trường.  

 • Đánh giá tác động môi trường
  Đánh giá tác động môi trường

  21/04/2015 10:12:00

  Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực - tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự...

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
 • LiveChat
 • Mr. Qúi (0962740584)

 • Mss Trà (0398 130 066)

 

Đang xử lý...