Đo đạc môi trường lao động - Phân loại lao động

 • Quan trắc Môi trường Lao động
  Quan trắc Môi trường Lao động là gì?

  03/10/2020 13:36:00

  Quan trắc môi trường lao động là việc tiến hành thu thập, đánh giá, phân tích các chỉ tiêu đo lường từ các yếu tố môi trường lao động tại các vị trí làm việc của người lao động, đồng thời đưa ra các biện pháp...

 • Quan trắc môi trường lao động tại Doanh nghiệp
  Quan trắc môi trường lao động tại Doanh nghiệp

  12/09/2020 12:20:00

  Trong những năm gần đây, sự gia tăng nhanh chóng số lượng các dự án và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển kèm theo đó các hoạt động sản xuất đã làm tăng nguy cơ tác hại đến sức khỏe...

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
 • LiveChat
 • Mr. Qúi (0962740584)

 • Mss Trà (0398 130 066)

 

Đang xử lý...