Phân tích thí nghiệm - Quan trắc Môi trường

 • Quan trắc môi trường
  Quan trắc môi trường

  12/11/2020 14:31:00

  QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ? Quan trắc môi trường là nhiệm vụ bắt buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ và chấp hành thực hiện theo Số: 40/2019/NĐ-CP quy định chi tiết, thi hành luật Bảo vệ Môi trường. Bởi việc quan trắc nhằm mục...

 • Quan trắc Môi trường
  Quan trắc Môi trường

  12/09/2020 10:18:00

  Thực hiện quy định của Chính phủ về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được ban hành kèm theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP. CÔNG TY TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG KHẢI THỊNH đã tiến hành các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt...

 • Tổng quan dịch vụ phân tích của môi trường Khải Thịnh
  Tổng quan dịch vụ phân tích của môi trường Khải Thịnh

  21/04/2015 14:06:00

  Công ty Môi trường Khải Thịnh hân hạnh giới thiệu dịch vụ đo đạc, phân tích môi trường phục vụ các hoạt động trong lĩnh vực môi trường.  

 • Năng lực đo đạc, phân tích mẫu khí
  Năng lực đo đạc, phân tích mẫu khí

  21/04/2015 14:14:00

  Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Khải Thịnh có khả năng thu mẫu, phân tích hầu hết các mẫu khí theo các quy chuẩn quy định hiện hành.  

 • Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước
  Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước

  21/04/2015 14:18:00

  Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Khải Thịnh có khả năng phân tích hầu hết các thông số trong nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước sinh hoạt và nước ăn uống theo các quy...

 • Năng lực đo đạc, phân tích mẫu bùn, đất
  Năng lực đo đạc, phân tích mẫu bùn, đất

  21/04/2015 14:21:00

  Phòng thí nghiệm môi trường của Công ty Môi trường Khải Thịnh có khả năng thu mẫu, phân tích các mẫu bùn, đất theo các quy chuẩn quy định hiện hành.  

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
 • LiveChat
 • Ms. Trí (0898988359)

 • Mr. Qúi (0962740584)

 

Đang xử lý...