Tin tức

 • Công ty Môi trường Khải Thịnh tuyển dụng 2020
  Công ty Môi trường Khải Thịnh tuyển dụng 2020

  20/11/2020 10:41:00

  Vị trí tuyển dụng Nhân viên văn phòng: 1 chỉ tiêu. Nhân viên kinh doanh: 2 chỉ tiêu.

 • Môi trường - Các loại hình công nghiệp ô nhiễm
  Môi trường - Các loại hình công nghiệp ô nhiễm

  12/11/2020 14:41:00

  CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CÓ NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CAO XẾP THEO THỨ TỰ THEO TỪNG NHÓM  

 • Luật bảo vệ Môi Trường - Quy định về Quan trắc Môi trường
  Luật bảo vệ Môi Trường - Quy định về Quan trắc Môi trường

  10/09/2020 16:50:00

  Nghị định số 127/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Nghị định 44/2016/NĐ-CP - Quan Trắc Môi Trường Lao...

 • Luật bảo vệ Môi Trường - Đất
  Luật bảo vệ Môi Trường - Đất

  10/09/2020 16:39:00

  Đất QCVN 15:2008/BTNMT về lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất. QCVN 03:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. TCVN 8467:2010 chất lượng đất, xác...

 • Luật bảo vệ Môi Trường - Nước thải
  Luật bảo vệ Môi Trường - Nước thải

  10/09/2020 16:31:00

  Nước thải Nghị định số 43/2914/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải. Nghị định số...

 • Luật bảo vệ Môi Trường - Chất thải rắn
  Luật bảo vệ Môi Trường - Chất thải rắn

  10/09/2020 16:22:00

  Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu. Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng do bộ trưởng bộ xây dựng ban hành. Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y...

 • Luật bảo vệ Môi Trường - Không khí xung quanh
  Luật bảo vệ Môi Trường - Không khí xung quanh

  10/09/2020 16:18:00

  Không khí xung quanh: Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (Chất lượng không khí xung quanh). QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về...

 • Luật bảo vệ Môi Trường - Không khí xung quanh
  Luật bảo vệ Môi Trường - Không khí xung quanh

  17/08/2017 13:38:00

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
 • LiveChat
 • Ms. Trí (0898988359)

 • Mr. Qúi (0962740584)

 

Đang xử lý...