Quan trắc Môi trường

10:09:00 12/09/2020

Thực hiện quy định của Chính phủ về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được ban hành kèm theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP. CÔNG TY TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG KHẢI THỊNH đã tiến hành các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Ngày 09/04/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1125/QĐ-BTNMT chứng nhận CÔNG TY TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG KHẢI THỊNH đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ, với mã số VIMCERTS 217.

Lĩnh vực và phạm vi CÔNG TY TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG KHẢI THỊNH được chứng nhận gồm: Quan trắc hiện trường và phân tích môi trường.

- Quan trắc hiện trường
➡️ Môi trường nước (nước mặt, nước thải, nước mưa và nước dưới đất): lấy mẫu và đo đạc hiện trường
➡️ Môi trường không khí (không khí xung quanh và Khí thải): lấy mẫu và đo đạc hiện trường
➡️ Đất: lấy mẫu và đo đạc hiện trường

- Phân tích môi trường

➡️ Môi trường nước: nước mặt, nước thải và nước dưới đất
➡️ Môi trường không khí: không khí xung quanh và môi trường lao động

Như vậy việc được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của Chính phủ, CÔNG TY TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG KHẢI THỊNH đã có đầy đủ các cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường đồng thời cũng minh chứng cho việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ về quan trắc môi trường, đo kiểm môi trường lao động tại các các nhà máy, khu công nghiệp...có độ tin cậy hơn, có khoa học và chính xác hơn góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng nói riêng.

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Hỗ trợ trực tuyến
  • LiveChat
  • Mr. Qúi (0962740584)

  • Mss Trà (0398 130 066)

 

Đang xử lý...