Năng lực đo đạc, phân tích mẫu bùn, đất

02:04:00 21/04/2015

Phòng thí nghiệm môi trường của Công ty Môi trường Khải Thịnh có khả năng thu mẫu, phân tích các mẫu bùn, đất theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

Các mẫu bùn Công ty Môi trường Khải Thịnh đo đạc, phân tích bao gồm :

    Thu mẫu, phân tích mẫu đất
    Thu mẫu, phân tích mẫu bùn thải

1. Các quy chuẩn quy định

Các thông số phân tích để kiểm tra chất lượng đất và bùn thải được xác định cụ thể trong các Quy chuẩn sau:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

2. Các thông số phân tích:

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Khải Thịnh có khả năng thu mẫu, phân tích hầu hết thông số trong mẫu bùn được quy định trong các Quy chuẩn hiện hành, bao gồm:

Nhóm thông số vật lý:

Bao gồm: Tỷ trọng, độ ẩm,…

Nhóm thông số kim loại nặng và chất độc vô cơ:

Bao gồm: Cu, Zn, Ni, Cr(VI), Tổng Cr, Hg, Cd, As, Pb, Se, Ba, Ag, Xyanua,…

Nhóm thông số hữu cơ:

Bao gồm: Tổng Hydrocarbon, Tổng dầu, benzene, Clorbenzen, Toluene, Naptalen, Chlordan, DDD, DDE, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor epoxide, Lindan, PAH, Acenaphten,…..

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Hỗ trợ trực tuyến
  • LiveChat
  • Ms. Trí (0898988359)

  • Mr. Qúi (0962740584)

 

Đang xử lý...