Luật bảo vệ Môi Trường - Không khí xung quanh

01:08:00 17/08/2017

Không khí xung quanh:

 • Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (Chất lượng không khí xung quanh).

 • QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

 • TCVN 5971:1995 (ISO 6767:1990)  Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh điôxit, Phương pháp Tetrachloromercurat (TCM)/Pararosanilin.

 • TCVN 5067:1995 Chất lượng không khí. - Phương pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi.

 • TCVN 6137:2009 (ISO 6768:1998) Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của nitơ điôxit, Phương pháp Griess-Saltzman cải biên

 • QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

 • TCVN 5978: 1995 - Chất lượng không khí - xác định nồng độ khối lượng Lưu Huỳnh Dioxit.

 • TCVN 5978: 1995 - Chất lượng không khí - xác định nồng độ khối lượng Lưu Huỳnh Dioxit trong không khí xung quanh - Phương pháp trắc quang dung Thorin.

 • TCVN 5969 : 1995 - Không khí xung quanh - Xác định chỉ số ô nhiễm không khí bởi các khí Axit - Phương pháp chuẩn độ phát hiện điểm cuối bằng chất chỉ thị màu hoặc đo điện thế.

 • QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn Y tế.

 • TCVN 5973 : 1995 - Chất lượng không khí - Phương pháp lấy mẫu CO2.

 • TCVN 6137 : 2009 - Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của NO2 - lấy mẫu không khí.

 • TCVN 5968 : 1995 - Chất lượng không khí - Xác định các hợp chất khí của SO2 - lấy mẫu không khí.

 • QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Gía trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

 • QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn- Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

 • QCVN 22:2016/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng- Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

 • Link tham khảo: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-238636.aspx

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Hỗ trợ trực tuyến
 • LiveChat
 • Ms. Trí (0898988359)

 • Mr. Qúi (0962740584)

 

Đang xử lý...