Đăng ký khai thác nước dưới đất (mới)

09:09:00 14/09/2020

Đăng ký khai thác nước dưới đất

1. Đối tượng thực hiện xin giấy phép khai thác nước dưới đất (nước ngầm):

- Cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có nhu cầu khai thác, sử dụng nước dưới đất ( nước ngầm).

- Các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng nước ngầm hoặc có công trình khai thác nước dưới đất (nước ngầm) mà chưa có giấy phép khai thác nước.

2. Căn cứ pháp lý quy định về việc giấy phép khai thác nước dưới đất (nước ngầm)

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 (Điều 44, Điều 52);

- Nghị định 201/2012/NĐ- CP ngày 27/11/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước .

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 201/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

  - Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

3. Bộ hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm bao gồm:

1.    Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất ( Mẫu số 03 - TT 27/2014/TT –BTNMT).

2.    Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động ( Mẫu số 27 - TT 27/2014/TT –BTNMT).

3.    Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ ngày đêm trở lên ( Mẫu 25 – TT 27/2014/TT –BTNMT) hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm 

( Mẫu 25 – TT 27/2014/TT –BTNMT) (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác nước dưới đất).

4.    Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000.

5.    Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước dưới đất không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

6.    Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai tại nơi đặt giếng khai thác. Trường hợp đất tại nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận.

Mẫu hồ sơ đề nghị cấp  giấy phép khai thác nước ngầm ban hành theo quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Hỗ trợ trực tuyến
  • LiveChat
  • Ms. Trí (0898988359)

  • Mr. Qúi (0962740584)

 

Đang xử lý...